Życie

Co zawierają sentencje o życiu? To swoiste kompendium wiedzy dotyczące naszej egzystencji. Życie jest darem niezwykłym. Żyje się tylko raz. Te i wiele innych sentencji o życiu tłumaczy nam, że należy je wykorzystać w pełni, ponieważ drugi raz się nie powtórzy. Jest to ważne, ponieważ zdarza nam się nadmiernie użalać się nad sobą, zapominając o tym, że życie samo w sobie jest wartością. O tym przypominają nam właśnie sentencje o życiu. Są też często pewnego rodzaju drogowskazem, ponieważ ukazują, jak żyć należy. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć przyjemnej lektury.