Czym jest wiara? To pojęcie niezwykle trudne do zdefiniowania. Z pewnością można jednak stwierdzić, że wiara nierozerwalnie łączy się z Bogiem, ludźmi, miłością, nadzieją i innymi, jak najbardziej szlachetnymi wartościami. Aby to sprawdzić wystarczy sięgnąć do sentencji o wierze. Ich autorami, jak mogło by się wydawać, są nie tylko duchowni, ale też ludzie z kościołem nie związani. W końcu nie trzeba praktykować wiary, by w Boga wierzyć. Sentencje o wierze mają niezwykle pokrzepiającą moc. Z pewnością dlatego, że wiara sama w sobie taką moc posiada. Sentencje o wierze to także dobry fundament do analizy ludzkich zachowań i podejścia do kwestii wiary w ogóle.