Michał Anioł

Michał Anioł był włoskim malarzem, rzeźbiarzem, jak również architektem i poetą epoki Odrodzenia. Był autorem fresków w Kaplicy Sykstyńskiej. Wyrzeźbił między innymi Pietę i Dawida. Jego działem architektonicznym był również projekt kopuły bazyliki świętego Piotra. Działalność artystyczna Michała Anioła związana jest nie tylko z Rzymem, gdzie jego twórczość została objęta mecenatem papieskim lecz również z Bolonią i Florencją. Główny temat jego rzeźb to ludzka postać, w której upatrywał on głęboki sens. Pozostawił szereg prac niedokończonych. Cytaty Michał Anioł traktowały o fascynacji kontrastem powierzchni surowej oraz wygładzonej dłutem.