Człowiek

Ludzie są róźni. To ukazują nam sentencje o człowieku. Opisują one jego złożoną naturę. Człowiek jest istotą niezwykle interesującą, a przy tym nieprzewidywalną. Każdy z nas jest inny. Widać to na przykładzie niezliczonej ilości sentencji o człowieku. Są one o tyle ciekawe, że dotyczą nas samych. W wielu sentencjach o człowieku możemy znaleźć coś, co dotyczy nas samych. Na podstawie porównań możemy sprawdzić, ile jest w nich prawdy. Możemy przekonać się, na ile ich słowa są zgodne z tym, jaki mamy pogląd w tej kwestii. Jest to niezwykle frapująca i interesująca lektura.